ΕΥ ΖΗΝ Αφιέρωμα | Οινοποιία Παρπαρούση 

Loading

Στο αφιέρωμα αυτό, δοκιμάστηκαν τα κρασιά Ψηλές κορφές, Άνθεμις, Μοσχάτο Ρίου Πατρών και Οίνος Ηδύς.
EfZin-Wine-11-2009